Giới thiệu RDS

RDS được hình thành và phát triển bởi những cổ đông có chung tâm huyết và mong muốn đóng góp vào lĩnh vực xây dựng nói chung và lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát nói riêng ngày càng phát triển bền vững và kinh tế. Kết hợp cùng với các tiến sỹ, thạc sỹ đã và đang giảng dạy các lĩnh vực chyên môn tại Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM. Ngoài ra các nhân sự của Công Ty RDS cũng được thừa hưởng và kế thừa từ những kinh nghiệm chuyên môn quý báy trong suốt nhiều năm làm việc và hợp tác thiết kế và giám sát dự án cùng Trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ & Thiết Bị Công Nghiệp Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.


Linkedin-in


Twitter


Facebook-f


Instagram


Mr Tuấn: 0908.391.646


Related services

Related services

Related services

Nhân sự chủ chốt

View all teams


Join Us…!


SUPPORT 24/7

Hotline: 0908.391.646


Why People Choose Us?

0

Affiliate Companies

0+

Affiliate Companies

0+

Affiliate Companies