Phú Đông Sky Garden

Địa điểm: Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thành Phố Dĩ An, T. Bình
Dương
Quy mô: 1 hầm, 27 tầng nổi, tầng kỹ thuật, Tum thang
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông