Phú Đông Sky Garden

Tư vấn thiết kế,

Diamond Central Biên Hoà

Quản lý dự án, Tư vấn thiết kế,

Phú Đông Premier

Tư vấn giám sát,

Chung cư Hiệp Thành

Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế,

Saigon Intela

Kết cấu - Kiến trúc, M&E,

Saigon Gateway

Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế,