• Clien: CÔNGTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM HIỆP
  • Contract project: August 27, 2017
  • Surface Area: 550,000 m2
  • Location: TP.THUẬN AN, TỈNH BỈNH DƯƠNG

Share:

Chi tiết dự án

Chung cư Hiệp Thành

  • ĐỊA ĐIỂM : PHƯỜNG VĨNH PHÚ , TP.THUẬN AN, TỈNH BỈNH DƯƠNG
  • QUY MÔ : 1 HẦM, 27 TẦNG NỔI
  • CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM HIỆP THÀNH BÌNH DƯƠNG

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

  • THIẾT KẾ Ý T ƯỞNG,
  • THIẾT KẾ 1/500,
  • THIẾT KẾ C Ơ SỞ,
  • THIẾT KẾ KỸ THUẬT.
View more

Related project

Khu Căn Hộ Phú Đông SkyOne

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế,

Khu Căn Hộ Phú Đông Premier

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư Vấn Thẩm Tra,