Ngày 19/06/2021 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế & Phần Mềm Xây Dựng RDS chính thức chuyển văn phòng về R.107 Tân Bình Apartment Building, Số 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.