Khu Căn Hộ Phú Đông Premier

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư Vấn Thẩm Tra,

Phú Đông Sky Garden

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế,