TƯ VẤN THIẾT KẾ

Sáng tác kiến trúc của chúng tôi tạo ra những thiết kế chất lượng phù hợp với môi trường xung quanh, sáng tạo những không gian đạt những tiêu chuẩn về thích dụng, bền vững, mỹ quan và kinh tế.

THIẾT KẾ Ý TƯỞNG

Sáng tác ý tưởng thực chất là việc liên kết nhiều yếu tố như vị thế khu đất, bối cảnh không gian, mục đích sử dụng cũng như các yêu cầu khác của khách hàng với nhau. Ở mỗi dự án, các thiết kế của chúng tôi đều được hình thành dựa trên sự phối hợp và chọn lọc nhiều ý tưởng để đúc kết ra giải pháp thiết kế sâu sắc nhất.

TƯ VẤN QUY HOẠCH

Một dự án bất động sản được triển khai thành công không chỉ dựa trên đánh giá về lợi nhuận, nó còn phải có khả năng tồn tại bền vững trong quá trình đưa vào sử dụng, thích ứng và phát triển cùng với sự phát triển đô thị, kinh tế, xã hội của khu vực

DỰ ÁN THỰC HIỆN

Khu Căn Hộ Phú Đông SkyOne

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế,

Khu Căn Hộ Phú Đông Premier

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư Vấn Thẩm Tra,

Chung cư & TTTM Saigon Gateway

Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế,

Diamond Central Biên Hoà

Tư vấn thiết kế,

Chung cư Hiệp Thành Bình Dương

Tư vấn thiết kế,

Chung cư Saigon Intela

Tư vấn thiết kế,
Phú Đông Sky Garden

Phú Đông Sky Garden

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế,

Cao Ốc Văn Phòng Cao Cấp VINACCO

Tư vấn thiết kế,

Chung Cư & TTTM Roxana Plaza

Tư vấn thiết kế,

Khu Dân Cư & Chung Cư Diamond Square

Tư vấn thiết kế,

Khu Đô Thị Vương Bảo Long

Tư vấn thiết kế,