Khu Căn Hộ Phú Đông SkyOne

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế,

Khu Căn Hộ Phú Đông Premier

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư Vấn Thẩm Tra,

Chung cư & TTTM Saigon Gateway

Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế,

Phú Đông Sky Garden

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế,