Khu Căn Hộ Phú Đông Premier

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư Vấn Thẩm Tra,

Chung cư & TTTM Saigon Gateway

Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế,

Phú Đông Sky Garden

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế,